Perdagangan Manusia dalam Media

Kumpulan berita- berita mengenai migrasi paksa dan korban perdagangan manusia.
1. Kumpulan berita ini adalah bahan pembelanjaran dikalangan sendiri
2. Bahan ini tidak untuk diperdagangkan
3. Dikumpulkan dengan ucapan terima kasih kepada pemilik bahan

Kumpulan Artikel

Indonesia

Wawasan media massa akan perdagangan manusia yang terjadi dari Sabang sampai Merauke, di negeri kita Indonesia.

Internasional

Wawasan media massa akan perdagangan yang terjadi diseluruh dunia.

Myanmar

Sedang berada dalam proses pengembangan web.

Rohingya

Sedang berada dalam proses pengembangan web.